Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

trydix
3754 21e9
Reposted fromSixtus Sixtus

August 03 2017

trydix
Reposted fromnaich naich viaImmortalys Immortalys

August 01 2017

trydix
Reposted fromFlau Flau

July 23 2017

trydix
1476 d3fe 500
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator viarav rav

July 22 2017

trydix
Reposted fromzelbekon zelbekon viaUlanaXY UlanaXY

July 12 2017

July 10 2017

trydix
2249 a1fa 500
Bonner hiding apparatus  
Reposted fromUbik Ubik viaImmortalys Immortalys

July 06 2017

0170 5064 500

punchesco:

mistomaxo:

cyberdwarf

mines for bitcoins

Reposted fromelfboi elfboi viaukashi ukashi
trydix
3312 0f05 500
Reposted fromfungi fungi viatishka tishka
trydix

July 05 2017

trydix
Acceleration
Reposted fromtgs tgs viamichalkoziol michalkoziol
trydix
2304 cd3e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamichalkoziol michalkoziol
trydix
0601 050b 500
resolving the issue
trydix
2913 2b07 500
Bierspender
Reposted fromsommteck sommteck viaImmortalys Immortalys
2269 b8ac 500

unfollovving:

kancolle:

jetpack-jenny:

phlyhigh:

God damn I need the story behind this before tumblr makes one up

they tried to get their phone fixed from somewhere other than the approved apple store locations,so apple tried to take em out

i tried to reverse image search this to find out the real story behind it and honestly im so pissed 

Screenshot

Reposted fromLittleIcey LittleIcey viaImmortalys Immortalys

July 03 2017

trydix
Reposted fromedcW edcW viawarkocz warkocz
trydix

Inner Child

Reposted fromEmisja Emisja viastonerr stonerr
trydix
trydix
Reposted fromFlau Flau viaImmortalys Immortalys
trydix
Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr viaImmortalys Immortalys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl