Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

trydix
8752 d68b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL

May 16 2018

trydix
Reposted fromkelu kelu vianaich naich
trydix
3660 05e8
angielski
Reposted fromdobry dobry viappiotrus ppiotrus

May 15 2018

trydix
5775 12cb 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaTehawanka Tehawanka
trydix
6470 ab6d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaTehawanka Tehawanka

May 11 2018

trydix
2763 4463
Reposted frommangoe mangoe
trydix
Reposted fromsyria syria viaTehawanka Tehawanka
trydix
1291 0016 500
Reposted fromstundism stundism

May 09 2018

trydix
8017 2e4c
Reposted fromedcW edcW
trydix
0426 200b 500
how unexpected...
Reposted frommangoe mangoe viav3bso v3bso
trydix
7868 a97e 500
Reposted fromstundism stundism

May 07 2018

trydix
6943 6a5c 500
Reposted fromstundism stundism
trydix
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
trydix
6801 66b6 500
Reposted frompunisher punisher
trydix
6328 bf37 500
german engineers building a gas chamber, forget three of the most important parts. the other important parts are of course the legendary wooden doors and glass windows.
but hey, its surely me who is wrong, right?
Reposted frommangoe mangoe
trydix
6355 1919
Reposted frommangoe mangoe
trydix
6421 85e2 500
Reposted frommangoe mangoe
trydix
Jest ogromna różnica między byciem durną księżniczką, a dojrzałą i inteligentną kobietą. Łobuz wcale nie kocha najbardziej. Gość, który sprawia, że nie możesz spać po nocach i masz mętlik w głowie wcale nie jest idealnym materiałem na faceta.  
Jest nim ten, który sprawia, że nie możesz przestać się uśmiechać. Ten który daje Ci czas, wsparcie i obecność. Szukaj mężczyzny z mózgiem i pięknym sercem, który będzie dobrze traktował innych i Ciebie – to właśnie on będzie kochał najmocniej…
— Rafał Wicijowski
trydix
Reposted fromFlau Flau viaelentarie elentarie
3766 a562 500

gothiccharmschool:

luzialowe:

soapamine:

I’M SCREAMING

I will never not reblog this. 

Reposted fromongaku88 ongaku88 viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl